Συντήρηση και επισκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων και υποβρυχίων αναδευτήρων ΕΤΟΥΣ 2019-20

Συντήρηση και επισκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων και υποβρυχίων αναδευτήρων ΕΤΟΥΣ 2019-20