Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων για τη συντήρηση του δικτύου άρδευσης»