Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία δημοτικού ακίνητου έκτασης 60 τ.μ. στη θέση Μεσοχωριά στην Κοινότητα Αβδού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 52/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας, πλειοδοτικής φανερής και προφορικής, για την εκμίσθωση δημοτικού ακίνητου έκτασης 60 τ.μ. στη θέση Μεσοχωριά στην Κ. Αβδού του Δήμου Χερσονήσου.

Καθώς η δημοπρασία της 23-03-2020 απέβη άγονη, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στις 30-03-2020 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για την μίσθωση.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων &

Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας

Εμμανουήλ Ανυφαντάκης