Αμοιβή για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών δημοτικών και σχολικών κτιρίων