Επαναληπτική Δημοπρασία : 'Προμήθεια Λαμπτήρων Εσωτερικού και Εξωτερικού Φωτισμού'