Προμήθεια τροφίμων, φρούτων, λαχανικών, κρεάτων, άρτου για τα έτη 2020-2021