Προμήθεια τροφίμων, λαχανικών – φρούτων, κρεάτων, άρτου και αρτοσκευασμάτων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου