«100 καλλιτεχνικά έργα για την Ισότητα των Φύλων»

image

Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) η οποία
προκήρυξε Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την παραγωγή 100
καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισότητα των φύλων (νέο πρόγραμμα
ΕΣΠΑ) αναγνωρίζοντας ότι η πολιτιστική δημιουργία έχει τη δύναμη να
αμβλύνει τα στερεότυπα φύλου και να περιορίσει τις κοινωνικές
αντιλήψεις οι οποίες αναπαράγουν τις ανισότητες μεταξύ των γυναικών
και των ανδρών.