Κατασκευή τοιχίου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως ΠΑΒΓ