Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Χερσονήσου"