main img main img main img main img main img main img main img main img

Επαναδημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων για τη συμπλήρωση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου Δήμου Χερσονήσου» σύμφωνα Αριθμός Μελέτης ΔΠΕ4/2018

copyright © Δήμος Χερσονήσου