ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (αρ32πρ.2γ Ν.4412/16)

 

παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία

παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία