ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ --- Eργασίες μεταφοράς λυμάτων, αποφράξεων αποχετευτικών αγωγών - καθαρισμού φρεατίων αποχέτευσης και καθαρισμός αντλιοστασίων λυμάτων και δεξαμενών ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α. Xερσονησου