Κ.Ε.Δ.Χ. - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - "Ανάθεση ορισμού ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2017 της Κ.Ε.Δ.Χ."