Κ.Ε.Δ.Χ. - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2018