ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑΣ,ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

   ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

                                                                                            

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

  Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών Μαέστρου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για τις ανάγκες της λειτουργίας της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων/Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας Δήμου Χερσονήσου» σύμφωνα με τα κατωτέρω συνημμένα αρχεία :