ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. 527

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 24/09/2012 έως και 04/10/2012.