main img main img main img main img main img main img main img main img

Προμήθεια Τροφίμων,Φρούτων-Λαχανικών,Κρεάτων και Άρτου με απευθείας ανάθεση μέχρι ολοκλήρωσης διαδικασίας Πρόχειρου διαγωνισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς

copyright © Δήμος Χερσονήσου