ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Αποκαταστάσεις ζημιών κοινοτικού καταστήματος Γουβών»

Ο Δήμος Χερσονήσου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών κοινοτικού καταστήματος Γουβών», σύμφωνα με την υπ΄αρ. 55/2021 μελέτη της Δ.Τ.Υ., προϋπολογισμού 60.819,06€