main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τοπική κοινότητα Κεράς» του Δήμου Χερσονήσου προϋπολογισμού 347.335,00 €

copyright © Δήμος Χερσονήσου