ΝΠΔΔ ΚΠΑ - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την προκήρυξη ΣΟΧ 01/2019 για την μια θέση ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ οκτάμηνης διάρκειας