Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για επιλογή ασκούμενων δικηγόρων

 

Ανακοινώνεται ότι στις 28.09.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00’, θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Δήμου Χερσονήσου, στην έδρα του Δήμου στις Γούρνες- εντός της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών - και στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας (1ος όροφος),   Δημόσια Κλήρωση, για την επιλογή των τριών (3) υποψηφίων ασκούμενων  δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου,  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16275/07.09.2018 (ΑΔΑ 6ΚΝ1ΩΗΜ-ΟΚΗ) «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Χερσονήσου».

 

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στη δημόσια κλήρωση ανέρχονται σε τέσσερις (4) και έχουν καταθέσει αιτήσεις με τους παρακάτω αριθμούς πρωτοκόλλου:

 

  1. Μπαφάκης Γεώργιος του Ανδρέα, με αριθμ. πρωτ.  16454/12.09.2018
  2. Δρακάκη Αρετή του Εμμανουήλ, με αριθμ. πρωτ. 16621/17.09.2018
  3. Τζιράκη Λιλίκα του Εμμανουήλ, με αριθμ. πρωτ. 16712/18.09.2018
  4. Βλαστός Ιωάννης του Αδαμαντίου,  με αριθμ. πρωτ. 16788/18.09.2018

Επισημαίνεται ότι η Δημόσια Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν.

 

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.hersonisos.gr).

 

 

 

                                                                                      Γούρνες: 26.09.2018

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                   ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ