Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων