Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων