main img main img main img main img main img main img main img main img

N E O ~ 05/12/2012 ~ Προμήθεια «Φωτιστικών Led Αστικού – Οδικού Φωτισμού»

Mε την παρούσα διακήρυξη ανακαλείται η υπ’  αρίθμ. 28472/11-10-2012 διακήρυξη που αφορά την ίδια προμήθεια!

copyright © Δήμος Χερσονήσου