main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ «ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013»

copyright © Δήμος Χερσονήσου