Δ.Λ.Τ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πυροσβεστήρων