ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2020 : Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών) ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (αμιγώς λογιστικού)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Σε εφαρμογή του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR), στον πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων δεν εμφανίζονται τα δεδομένα στις στήλες των κριτηρίων και συνεπώς την επιμέρους βαθμολογία, η οποία όμως εμφανίζεται συνολικά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου (τηλ. επικ. 2897029202, email : ltherson@otenet.gr) , ώστε να τους παρατεθούν τυχόν άλλες πληροφορίες που αφορούν στα αποτελέσματα της υπ’αρ ΣΟΧ 1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεια