Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΛΙΩΝ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
διακηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό
για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΛΙΩΝ»
Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 60.000,00 ευρώ
Φ.Π.Α. 24% : 14.400,00 €
Συνολικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 74.400,00 €