Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συγκρότηση του φακέλου διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για τη δράση «Μελέτη Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στα Μάλια»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της Επιστημονικής
Υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Τεχνικής
Υπηρεσίας στη συγκρότηση του φακέλου διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης για τη δράση «Μελέτη
Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στα Μάλια»