main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ΄ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας Μεταφορά μαθητών Α΄βάθμιας και Β΄βαθμιας εκδαίδευσης του Δήμου Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2011 2012

copyright © Δήμος Χερσονήσου