Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ - Προκήρυξη ΣΟΧ 02/2019 για την στελέχωση Παιδικών Σταθμών

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής προσωπικού κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ συνολικά έξι (6) ατόμων για την  Προκήρυξη ΣΟΧ 02/2019 για την στελέχωση Παιδικών Σταθμών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή αυτών έως και 31/07/2020.