Πρόσληψη τριών (3) ατόμων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή

παροδικών αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, που

εδρεύει στο Λ. Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου.

παρακαλώ δείτε τα συνιμμένα: