main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΩΝ)"

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΩΝ)"

copyright © Δήμος Χερσονήσου