main img main img main img main img main img main img main img main img

Διενέργεια τελειωτικής ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - Δυτικό άκρο πρώην Αμερικάνικης Βάσης

copyright © Δήμος Χερσονήσου