Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2021