Προστασία των λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο 2019 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)