Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση οικοπέδων για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χερσονήσου