main img main img main img main img main img main img main img main img

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση οικοπέδων για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου