Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού για τις ανάγκες της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνι Χάνι