Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης: «Πράξη αναλογισμού σχεδίου πόλης Λ.Χερσονήσου επί της Π.Ε.Ο.»

 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της Μελέτης του θέματος, σύμφωνα με το συνημμένο φάκελο δημόσιας σύμβασης (αρ. μελέτης 21/2023) της Δ.Τ.Υ., προϋπολογισμού 9.287,40 € με Φ.Π.Α..