διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ