ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/583Μ/ 2008 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ (8) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 06-04-2009 έως 27-04-2009

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  1/583Μ/ 2008 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ (8) συνολικώς θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 06-04-2009 έως 27-04-2009