ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια τροφίμων, φρούτων, λαχανικών, κατεψυγμένων, κρεάτων, άρτου για: Α) το Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Β) την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο:

Α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ, ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024» για

το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ, ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023» για

την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:

Α) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ, ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024» για

το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ, ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023» για

την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»