Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια στολών της Δημοτικής Αστυνομίας"