Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Γάλυπε - Καινούριο Χωριό