Ανακατασκευή οδοστρώματος στη Αγ. Ιωάννη και Ν. Γραμματικάκη Δ.Ε. Μαλίων

30/12/2016 αναρτήθηκε η διακύρηξη

10/01/2017 αναρτήθηκαν τα τεύχη και η ΤΕΥΔ

 

Αν έχετε πρόβλημα να ανοίξετε κάποια από τα συνημμένα pdf αρχεία παρακαλούμε κάντε εγκατάσταση την τελευταία έκδοση του Acrobat Reader της Adobe από https://get.adobe.com/reader/ 

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Ανακατασκευή οδοστρώματος Αγ. Ιωάννη και Ν. Γραμματικάκη Δ.Ε. Μαλίων» του Δήμου Χερσονήσου

 

 

Σε συνέχεια της από 07/02/2017 διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω έργου, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνεδριάσει εκ νέου την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ., στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου (Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών), στην πρώην Αμερικάνικη Βάση.