Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 3 μηνών) για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι