Επείγουσα ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 3 μηνών) για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Γούρνες 31.07.2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                    Αριθμ.Πρωτ. 13942

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

Επείγουσα ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 3 μηνών) για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου

 

Ο Δήμος Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου μετά την υπ’ αριθμ. 291/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου, τις αριθ. πρωτ. 11691/2018 12447/2018 και την από 17/7/2018 προηγούμενη ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού, τη με αριθμό 112/2018,115/2018, 116/2018 και 118/2018 απόφαση Δημάρχου, το γεγονός ότι  δεν καλύφθηκαν οι θέσεις των παρακάτω ειδικοτήτων  Νοσοκόμου, Βοηθού Μαγείρου, Προσωπικού Καθαριότητας, Επιμελητή, Εργάτη και Ειδικού Τεχνίτη.

ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι τρεις (3) μήνες), συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης για τη λειτουργία  της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για τις εξής ειδικότητες και αριθμό θέσεων:

 

  • - Επιμελητές ένας (1)
  • - Νοσοκόμος ένας (1)
  • - Βοηθός Μαγείρου ένας (1)
  • - Ειδικός Τεχνίτης ένας (1)
  • - Προσωπικό Καθαριότητας ένας (1)
  • - Εργάτης (1)

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 31.07.2018 έως και 01.08.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ. στο Δήμο Χερσονήσου στις Γούρνες  (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) αρμόδιοι υπάλληλοι: Σπανάκη Έλμα - τηλ. 2813404663, Σαρρή Ειρήνη τηλ. 2813404628.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ.α.α.

                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

               ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ