Μίσθωση ακινήτων, για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στέγασης κοινωνικών δομών και συγκεκριμένα Κοινωνικό Ιατρείο, στην περιοχή Κοκκίνι Χάνι και στην περιοχή της Σταλίδας Δήμου Χερσονήσου