main img main img main img main img main img main img main img main img

Διακήρυξη "Βελτίωση χώρων και επισκευή κτιρίου Δημαρχείου"

 

Tα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού υπάρχουν σε συμπιεσμένο  αρχείο εδώ.

copyright © Δήμος Χερσονήσου